Den intelligente transfer ventilation freeAir plus, er en konsekvent udvidelse af det decentrale ventilationsanlæg freeAir 100. freeAir plus giver mulighed for ventilation i tilstødende rum, efter et kaskadeprincip og det helt uden yderligere rørføring. Dette gør freeAir plus specielt interessant ved renovering af bestående ejendomme.Ligesom freeAir 100 bliver freeAir plus styret af sensorer. Den er udstyret med VOC-, Temperatur- og Luftfugtighedssensorer som løbende, skiftevis måler luftkvaliteten i det tilsluttede rum (evt. soveværelse) og i freeAir 100 rum (evt. Stue) og sørger for et luftskifte på det rigtige tidspunkt. På den måde undgår man eksterne betjeningsenheder, rørføringer og sensorer. freeAir plus har kun behov for en 230V tilslutning og monteres blot i væggen mellem rummene.

Alt efter størrelse og indbyrdes placering af de rum der ønskes ventileret, reduceres ikke bare mængden af ventilationskanaler, men også antallet af nødvendige freeAir 100 ved montering af den aktive transfer ventilation freeAir plus. Ud over en mindre planlægnings og installations omkostning giver freeAir plus også fordele når det drejer sig om energi effektivitet, freeAir plus bruger i gennemsnit mindre end 4 Watt, dette er muligt da freeAir plus ved en god luftkvalitet i de tilsluttede rum (eksempelvis i soverum i løbet af dagen) skruer ned på et minimum.