Godt indeklima uden et ventilationssystem er ikke en mulighed i dag, da moderne boliger er helt lufttætte. Ventilation med varmegenvinding er derfor en naturlig del af mange bygge og renoveringsprojekter. Det smarte valg vil i mange tilfælde være et decentralt ventilationsanlæg som bluMartin freeAir, der monteres i ydervæggen og forsyner et eller flere rum med frisk luft. Med denne form for boligventilation kan komplekse indblæsningskanaler stort set undværes. Med freeAir 100 ventilationsenhed er bluMartin en af de førende producenter af decentrale ventilationssystemer til boligventilation.

Et decentralt ventilationssystem som freeAir 100 giver væsentligt flere fordele end bare simpelt luftskifte: Den mærkbart bedre luftkvalitet sikrer et godt indeklima. Ventilation med varmegenvinding sparer varmeenergi, og er dermed med til at nedbringe bygningens varmeforbrug og sparer dermed beboerne penge. Om sommeren kan ventilationen ved behov bringe den behageligt kølige natteluft ind i boligen. Og frem for alt er der ikke mere behov for at åbne vinduer for at ventilere boligen.Et centralt ventilationsaggregat til beboelsens ydervæg, den ideelle form for decentral ventilation

Ventilationssystemet freeAir 100 udmærker sig med en ekstra rumforbindelse og kombinerer dermed fordelene ved begge systemer. Muligheden for tilslutning af ekstra rum gør det muligt at ventilere mindre lejligheder eller en etage i et enfamiliehus med kun én enhed ved hjælp af et ventilationsanlæg centralt i boligen. Ventilationen med en bolig central ventilationsanordning er en speciel form for decentral ventilation. bluMartins freeAir ventilationssystem er førende her, fordi det tilbyder en helt unik løsning, der kræver et minimum af ventilationskanaler og normalt kun én ydervægsåbning pr. lejlighed:

Som ved andre decentrale anlæg placeres freeAir 100 ventilationsenheden i ydervæggen, den suger luft ud og blæser frisk luft ind på samme tid (balanceret ventilation). Udsugningsrum såsom badeværelset er forbundet direkte med aggregatet via korte rør. Ekstra indblæsningsrum kan tilsluttes ventilationssystemet uden ventilationskanaler takket være den intelligente, aktive freeAir plus overførselsenhed.


Sådan fungerer boligventilation med freeAir 100

Differentiering mellem centrale og decentrale ventilationsanlæg

FreeAir 100 ventilationsenheden er en central ydervægs ventilationsenhed til boliger. Når det kommer til boligventilation, skelnes der normalt mellem centraliserede og decentrale ventilationsanlæg. Et ventilationsanlæg med centralt ventilationsaggregat forsyner f.eks. en lejlighedsbygning, et enfamiliehus eller en stor lejlighed med kun én enhed. For at gøre dette skal alle etager og rum tilsluttes ventilationsaggregatet via et gennemarbejdet og indbygget luftfordelingsnet. For store bygninger skal særlige brandsikringskrav være opfyldt for denne type ventilationsanlæg.

Det er nemmere at planlægge og installere et decentralt ventilationssystem. Disse ventilationsanordninger er normalt placeret direkte i ydervæggen. I de fleste tilfælde arbejder to boligventilationsapparater sammen i par: Den ene enhed bringer frisk luft ind i rummet, mens den anden udtrækker brugt luft fra et andet sted i lejligheden. Normalt fungerer et decentralt ventilationssystem som boligventilation for enkelte rum, hvilket medfører et stort antal udvendige vægåbninger.

freeAir kombinerer på bedste vis disse 2 typer anlæg.Høj energieffektivitet takket være ventilation med varmegenvinding

Meget effektiv varmegenvinding er afgørende for kvaliteten af ​​kontrolleret boligventilation. freeAir 100 indeholder en varmeveksler, der arbejder efter modstrømsprincippet. Med denne modstrømsvarmeveksler kan ventilationsaggregatet opnå mere end 90 procent varmegenvinding. Ventilationsanlægget er certificeret af Passivhus Instituttet (PHI) som passivhuskomponent til boligventilation. I henhold til de særligt strenge testkriterier i PHI og EN 13141-8 blev en grad af varmetilgængelighed på 87 procent certificeret.

Ventilationen med varmegenvinding er i øvrigt hygiejnisk helt ufarlig, fordi de to luftstrømme ikke blandes. Med modstrømsvarmeveksleren føres den udstrømmende brugte luft og den indstrømmende friskluft forbi hinanden i separate kanaler. Temperaturerne i begge luftstrømme udligner hinanden, fordi den termisk ledende skillevæg overfører varmen fra den brugte luft til den friske luft.

Dette har også en positiv effekt om sommeren. På varme dage afkøles den varme udeluft noget af den udstrømmende rumluft. Om natten bruges stuens ventilation til køling. Det er her den såkaldte bypass aktiveres, som sørger for, at den kølige natluft går udenom varmeveksleren og strømmer ind i opholdsrummene uden at blive opvarmet. Alt dette sker fuldautomatisk: Følerne i boligens ventilation genkender temperaturforskellene og giver ventilationssystemet signal om at aktivere eller deaktivere bypass igen.